مردمان پورتال

مردم می گویند آدم های خود را پیدا کنید و بد ها را  راها کنید اما باید اینگونه باشد خوبی در آدم ها را پیدا کنیدوبدی آنها را نادیده بگیرید،هیچ کس کامل نیست.

*تفسیر سوره واقعه اثر شهید دستغیب*

/ 0 نظر / 7 بازدید