مطالب جالب و خواندنی

یکی از چیز هایی که باعث میشه ظرفیت آدم بیش تر بشه، داده های خدا رو بیبنه وقدر بدونه...

زمان بندی خدا بی نظیر است،

نه هیچگاه دیر نه هیچگاه زود، کمی بردباری می طلبد ایمان بسیار، اما ارزش انتظاردارد

خدایا ، از آتش جهنم نمی ترسم ونمی خواهم در راه بهشت گم شوم ومی خواهم تنها تو را داشته باشم وبه خاطر یگانگی وقدر ومرتبه تو ودین تو شهید شوم.

نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد، فقط شادی امروزت را از بین می برد.

.

/ 0 نظر / 9 بازدید