ما بسیجی می مانیم

ما می خواهیم وارث کربلا باشیم و از خون نامه شهیدان وآرزوهای مردان حماسه ،پاسداری کنیم.

ما"ستاره های گم شده غربت "را فراموش نمی کنیم وبا "اسیران عشق"تا باغ آفتاب می رانیم.

ما هر روز دعای "اللهم اجعلنا من الدین یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر"را می خوانیم.ما بسیجی هستیم و بسیجی می مانیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید