یا قدوس

الهی !این واماندگی ها ،جز از گناهان بی شمارم ناشی نمی شوند!این گناهان آشفته ی من اند که بال های نیایشم را می شکنند ورسیدن تا قاف سعادت را از نگاهم می دزدند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد. [قلب][قلب][قلب][قلب]