احکام

اما زنی که گوشت بدن خود را می خورد،به این خاطر بودکه بدنش را برای نامحرم آرایش می کرد".

پیامبر خدا{صلی الله علیه وآله}به زنی به نام حولاء، زینت وآرایش خود را به غیر همسرت نشان نده".

لباس هایی که برای زنان ممنوع است:پیامبر خدا{صلی الله وآله}در روایتی فرمود:هرکس به همسرش اجازه دهدکه با لباس های نازک ومهییج در بین انظار حاضر شود،خداوند او را به آتش جهنم می افکند".

استعمال بوی خوش برای زن:پیامبر اکرم فرمود:"هر زنی خود را معطر کند واز خانه خارج شود،مشمول لعنت الهی است تا وقتی به خانه برگردد".

/ 0 نظر / 8 بازدید